Alcoholintoxicatie

No more regrets about the party !

Alcohol – Misbruik – Kater- alcoholgebruik. De symptomen van een kater zijn onder andere hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, lusteloosheid, overgevoeligheid voor externe prikkels.

Meestal zijn deze symptomen gecombineerd met vermoeidheid. Een kater wordt vaak bij het ontwaken geconstateerd nadat de avond ervoor “te diep in het glaasje gekeken” is.

Oorzaak

Een kater heeft verschillende oorzaken, die gerelateerd zijn aan de vele effecten van alcohol op het menselijk lichaam. De belangrijkste zijn onder andere uitdroging, een verlaging van de bloedglucosespiegel en de vele effecten op het zenuwstelsel.

Ten eerste heeft alcohol een dehydraterend effect. De aanmaak van antidiuretisch hormoon wordt tegengewerkt, waardoor de productie van urine toeneemt. Daardoor raakt het lichaam uitgedroogd, wat typische verschijnselen als hoofdpijn (door verlaagde vloeistofdruk in de hersenen), droge mond en lethargie tot gevolg heeft, de zogenaamde nadorst.

Afbraak van alcohol in de lever

Ten tweede draagt de afbraak van alcohol (die voornamelijk in de lever plaatsvindt) in belangrijke mate bij tot een kater. In eerste instantie wordt alcohol door alcoholdehydrogenase (ADH) omgezet tot aceetaldehyde (ethanal) met vorming van NADH. Vervolgens zal aceetaldehyde door aldehydedehydrogenase (ALDH) omgezet worden tot azijnzuur, wederom met vorming van NADH. Zo zal de afbraak van 1 molecuul ethanol leiden tot de productie van 2 moleculen NADH. Zowel de vorming van aceetaldehyde als de vorming van NADH dragen bij tot de verschijnselen van een kater.Aceetaldehyde is een reactief molecuul en licht toxisch. Bij overmatige alcoholconsumptie zal het teveel aan dit molecuul aanleiding kunnen geven tot misselijkheid en braken. De werking van disulfiram tegen alcoholisme (Antabus) is hierop gebaseerd. Dit middel onderdrukt de werking van ALDH. Aceetaldehyde zal dus opgehoopt worden en dezelfde verschijnselen als een kater veroorzaken.

Een verhoogde NADH concentratie zal een verschuiving in metabole reacties teweegbrengen. Dit molecuul zal de gluconeogenese in de lever vertragen (wat hypoglykemie veroorzaakt) en de vetzuursynthese stimuleren (wat kan leiden tot leververvetting). Bovendien wordt het teveel aan NADH opgevangen door de omzetting van pyruvaat (het eindproduct van de glycolyse) tot melkzuur door het enzyme lactaatdehydrogenase. Omdat pyruvaat hierdoor minder beschikbaar wordt voor de gluconeogenese, zal de lever minder glucose kunnen leveren aan de weefsels en aan de hersenen. Dit geeft aanleiding tot vermoeidheid, zwakte, humeurstoornissen, verzwakte aandacht en concentratie. Verder kan de vorming van melkzuur aanleiding geven tot verzuring (lactaatacidose). Bovendien is bij de afbraak van ethanol vitamine B1 (thiamine) nodig als coenzym. Bijgevolg kan overmatige consumptie leiden tot een tekort aan dit vitamine.

Ten slotte kan alcohol ook geoxideerd worden door microsomaal-ethanol oxiderende systemen (MEOS). Deze oxidatieweg is afhankelijk van cytochroom P450 in het endoplasmatisch reticulum van levercellen, waarbij achtereenvolgens aceetaldehyde en azijnzuur wordt gevormd, met verbruik van NADPH. Het oxidatiesysteem is induceerbaar door alcohol en ontwikkelt zich daarom vooral bij langdurig alcoholgebruik. Dit verklaart waarom alcoholverslaafden in staat zijn alcohol sneller af te breken.

Fabeltjes om de kater ongedaan te maken ?

Een reeds aanwezige kater kan bestreden worden door het drinken van veel vocht. Cafeïnehoudende dranken zijn af te raden, aangezien cafeïne zelf het vochtverlies bevordert (diuretische werking) en voor cerebrale vasoconstrictie zorgt die hoofdpijn kan veroorzaken of verergeren. Het eten van iets sterk gezouten helpt vaak, zout houdt vocht vast, wat belangrijk is daar alcohol net het tegengestelde doet, namelijk vocht verdrijven uit het lichaam.

Het gebruik van pijnstillers als paracetamol is niet altijd aan te raden aangezien deze ongewenste interacties aan kunnen gaan met alcohol die nog in het lichaam aanwezig is.

 

Alcohol en autorijden

Noch EQQI noch een ander product kunnen het alcoholgehalte in je bloed beïnvloeden.  Het alcoholgehalte vermindert alleen al naar gelang de chemische afbraak van de alcohol vordert en dit proces kan niet worden versneld. Ook al voel je je goed, kun je nog steeds alcohol in je lichaam hebben.  Bovendien is je prestatievermogen ook nadat alle alcohol is verdwenen nog steeds niet optimaal.

Alcohol vermindert je beoordelingsvermogen, vermindert zelfkritiek en je vermogen om dingen op realistische wijze te beoordelen. Het heeft ook een direct effect op je prestatievermogen.

Met alcohol in je bloed, vermindert het coördinatievermogen van je ogen, de afstandsbeoordeling verloopt moeilijker en je opmerkzaamheid wordt minder. Een toenemend alcoholgehalte vergroot de kans op dubbelziendheid en tunnelvisie, de gevoeligheid voor verblinding door licht neemt toe en het duurt langer voordat je weer goed in donker ziet. Je reactievermogen (samenspel tussen zenuwen en spieren) wordt slechter, omdat je centrale zenuwstelsel door de alcohol wordt beïnvloed. Je merkt ook minder snel dat je moe wordt.

Bestel nu uw EQQI Hangover cure klik hier en BESTEL NU UW ANTI-KATER MIDDEL ONLINE !